Ideen til det digitale Laiza biblioteket ble unnfanget når vi, en gruppe mennesker fra Norge, så muligheten til å gi befolkningen i Kachin Staten i Burma en mulighet til å ha tilgang til utdanning på verdensnivå. Grunnen til at vi tror dette er mulig, er at internet nylig har blitt en fantastisk utdanningsplatform, hvor man kan lære seg nesten hva som helst. Utdanninginitiativer som Khan Academy, og mange andre MOOC’s(Massive Online Open Cources), er gode eksempler på dette.

Uheldige studenter i Burma har ikke tilgang til store deler av verdens beste utdanningsresurser, fordi de ikke har internerttilgang. Prosjektet vårt prøver å løse dette problemet, ved å bygge et digitalt bibliotek for de vedrørende studentene i Laiza, i Kachin Stat. Biblioteket består av mange små datamaskiner, koblet opp mot en lokal server, med resurser som Offline Khan Academy, bøker, filmer og programmer for å gjøre det lette å lære.

Med dette skal vi oppnå to mål. Akuratt nå, mister mange studenter muligheten til å fortsette utdanningen sin, grunnet borgerkrigen mellom den Burmesiske hæren, og Kachin Independence Army. Vårt første mål er å gi disse studentene en sjanse til å fortsette utdanningen sin i Laiza hvor de for tiden søker ly for krigen.

Vi mener også at individuell læring ved hjelp av datamaskiner vil føre til at elevene vil lære effektiv, og samtidig øke datakunnskapen. Dette vil gi elevene en bedre fremtid, fordi å kunne bruke digitale verktøy har blitt en essensiell ferdighet i den digitale verden vi lever i. Dette er vårt andre mål med prosjektet.

Dette er ikke et enkelt prosjekt, og det er mye som må ordnes, derfor inviterer vi deg til å hjelpe oss videre i prosjektet vårt. Du kan enten hjelpe oss ved å tilby teknisk rådgivning, eller donere til prosjektet, gjennom nettsiden. Vi er veldig takknemlig for all hjelp og donasjoner vi kan få, takk.

For more details: FAQ

Contact: brangnu@gmail.com